Day: September 9, 2018

COOINX – Pogon za moč na trgu „wee“

COOINX – Pogon za moč na trgu „wee“

Premiera univerze COOINX: Barometer razpoloženja 500 gostov je nihal med pop koncertom in loterijskim dobitkom „Nomen est omen“ – ta latinski izrek („Ime je znamenje“) se je zasidral v jezikovni rabi preko Rimljanov iz srednjega veka v 21. stoletje. V današnji jezik bi ta izrek prevedli takole: „Ime je program!“ Mit dem Laden des Videos […]

Scroll to Top