Impresum

PODATKI podjetja:

Nosilec posla in odgovornosti:
COOINX S.A.
9, Haaptstross,
L-6869 Wecker
Ust. ID LU30489166

katerega zastopa CEO:

Michael Scheibe

E-Mail: info@cooinx.com
Telefon: +352 288 679 – 66

Splošni pogoji uporabe (Disclaimer):

Odgovornost za vsebino

Avtor internetne strani ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in resničnost navedenih podatkov in vsebine, aktualnosti podatkov, zanesljivosti in popolnosti podanih informacij. Morebitni odškodninski zahtevki zoper avtorja ali morebitna nastala škoda, materialna ali nematerialna, ki bi nastala kot posledica uporabe ali neuporabe objavljenih informacij zaradi morebitne zlorabe ali tehničnih napak je izkjučena. Kakršnekoli podane ponudbe so neobvezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico, da lahko brez predhodne najave dopolni ali izbriše določene strani, podane ponudbe, ali pa da začasno preneha objavljati ali celo prekine objavljanje trajno.

Odgovornost za prikazane povezave

Vse prikazane povezave do določenih internetnih strani tretjih oseb so izzven naših odgovornosti. Kakršnakoli odgovornost za prikazane povezave je izključena. Dostop in uporaba teh prikazanih spletnih strani je na lastno odgovornost uporabnika.

Avtorske pravice

Avtorske pravice in vse druge pravice do vsebine, slik, fotografij ali drugih datotek na spletni strani pripadajo izključno podjetju COOINX S.A. , ali posebej imenovanemu imetniku pravic. Za reprodukcijo katerega koli elementa je potrebno vnaprej pridobiti pisno soglasje vseh lastnikov avtorskih pravic.

Prikazane slike

red map pointer icon marker GPS location flag symbol © afe207 – stock.adobe.com
Crowd of shopping people in the city © Aleksandar Mijatovic – stock.adobe.com
Hand click businessman icon over blue background, Connection con © grapestock – stock.adobe.com
Rotating black hole at the event horizon © CapeScape – stock.adobe.com
Privacy concept: Red Closed Padlock on digital background © maxkabakov – depositphotos.com
Big contact icons in modern interior 3D rendering © sdecoret – depositphotos.com
Earth at night with city lights © JohanSwanepoel – depositphotos.com
Television camera recording publicity event © microgen – depositphotos.com
Journalists flocking around important people © microgen – depositphotos.com
Map with a pin © davooda – depositphotos.com
Modern gps map icon © Nevada31 – depositphotos.com
BLOG hanging on strings © Pixelery.com – depositphotos.com
Person paying pay through smartphone using NFC © kkolosov – depositphotos.com
Couple With Digital Tablet At Butchery © SimpleFoto – depositphotos.com
Light bulb © pogonici – depositphotos.com
Earth Radiant Light Series – Europe © JohanSwanepoel – depositphotos.com
Surfer © EpicStockMedia – depositphotos.com
Customer paying bill through smartphone © Wavebreakmedia – depositphotos.com
Brand new realistic mobile phone black smartphone in iphon style © leonardo255 – depositphotos.com
Red car in the city.© phaisarnwong2517 – stock.adobe.com
Various microphones aligned at press conference isolated over a © urfingus – depositphotos.com
Photographig your future © uroszunic – depositphotos.com
Happy couple in love on sail boat with champagne at sunset © Mirko – stock.adobe.com
Man looking on city © peshkova – depositphotos.com
Handsome blonde man working with laptop and headphones at the beach © Natalia -stock.adobe.com
A person reaching up from a high point, set against a sunset. Expressing freedom © James Thew – stock.adobe.com
Golden podium with a spotlight on a dark background, with candy, sparkles. First place, fame and popularity. Vector illustration © andreu1990 – stock.adobe.com

Scroll to Top